In hoger beroep bevestigt Hof Amsterdam het vonnis van de rechtbank Noord Holland d.d. 29 april 2015. De zaak betreft een man die van 1946 tot 1988 bij een staalbedrijf had gewerkt, 70% op kantoor en 30% daarbuiten o.a. in de fabrieken als werkvoorbereider. De man overleed in 2009 aan mesothelioom. Het Hof oordeelt dat de deskundigen voldoende hebben onderbouwd dat van een relevante ‘bystander exposure’ sprake was, ook al zijn de destijds geldende grenswaarden voor asbestblootstelling niet overschreden. Bron: Hof Amsterdam, nr. 200.175.693/01 d.d. 25 oktober 2016