In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Arnhem, evenals de rechtbank Almelo, het bedrijf Nefalit BV (voorheen Asbestona) aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom bij een boer uit Beilen die in 1979 bij het verzagen van asbestcementgolfplaten aan asbest was blootgesteld. Het hof oordeelt dat van Nefalit in 1979 mocht worden verwacht dat zij bij het in het verkeer brengen van asbestcementgolfplaten het publiek, en zeker verwerkers van die platen als de betreffende boer, zou waarschuwen voor de aan haar bekende gezondheidsrisico s. Van het feit dat Nefalit dit niet heeft gedaan, valt haar een ernstig verwijt te maken. Het causaal verband is voldoende aangetoond. Bron: Hof Arnhem, 11 mei 2010, 200.016.186 Rechtspraak.nl.