In een conceptrapport doet het Europees Parlement aanbevelingen aan de Europese Commissie met betrekking tot de risico’s die asbest momenteel nog opleveren. In het rapport staat onder andere dat alle asbestsoorten gevaarlijk zijn, dat ook geringe blootstelling schadelijk kan zijn en dat asbest ondanks een EU-verbod nog volop vookomt in vooral gebouwen, maar ook in schepen en treinstellen. Polen is op dit moment het enige EU-lid dat een plan aangenomen heeft om het land volledig asbestvrij te maken. Bron: Europees Parlement, 20 september 2012.