Op de laatste vergaderdag voor het reces, 6 juli, heeft de Tweede Kamer ondanks negatief advies van Staatssecretaris Atsma (I&M) toch een motie over spuitasbest aangenomen. TNO maakte in 1985 een inventarisatie van 200 gevaarlijke panden en in 1997 zocht de Arbeidsinspectie uit hoe deze panden erbij stonden. Uit die inventarisatie bleek dat de situatie van zeker 100 panden niet best was. De Kamer verzoekt de regering nu de kamer te informeren over de status van de 100 resterende gebouwen met spuitasbest uit de TNO-lijst en -voor zover deze gebouwen nog niet gesaneerd zijn- toezicht te houden op de naleving van de tweejaarlijkse monitoringsverplichting. Bron: asbestenbouw.com, 23 juli 2012.