Twee basisscholen uit Harmelen moeten een tegenvaller van 142.000 euro incasseren in de sanering van hun panden. Door miscommunicatie en een incompleet asbestadvies dreigt een strop van 142.000 euro. De schoolbesturen moeten dit zelf zien te verhalen op de hoofdaannemer. Bij de sanering van de twee scholen in 2013 is alle asbest uit de gebouwen gehaald.Terwijl daaraan werd gewerkt, kwam nog meer asbest tevoorschijn. Dit zat in gedeelten die de inspecteur vooraf niet kon bezoeken. De gemeente zegt nu dat de inspecteur alerter had moeten zijn en had moeten waarschuwen dat daar ook rommel te verwachten was. Nu is het door de saneerder als meerwerk opgegeven. Verder ontstond schade in de gebouwen omdat een onderaannemer allerlei kabels en leidingen op eigen gezag had doorgeknipt wat niet had mogen gebeuren. Ook hieraan zat meerwerk vast. De hoofdaannemer vergat vervolgens om die onderaannemer aansprakelijk te stellen. Bron: AD, 3 mei 2014.