Tussen 1999 en 2009 is naar schatting 30% van de Franse mesothelioompatienten een vergoeding misgelopen. Zij vroegen geen erkenning van hun ziekte als beroepsziekte en claimden geen vergoeding bij het Franse Compensatiefonds voor Asbestslachtoffers (FIVA). Bron: Chamming’s, S. e.a. (2012).