De Inspectie SZW heeft aan een bedrijf uit Zuid Holland een boete opgelegd van 90.000 euro voor malafide verwijdering van asbesthoudende materialen uit een kantoorpand in Rotterdam. Een bedrijf gespecialiseerd in brandpreventie was aan het werk is in een – deels bewoond- kantoorpand. Er werden luchtkanalen verwijderd en er wordt brandwerende coating aangebracht. De inspecteurs constateerden dat er her en der asbesthoudend koord verspreid lag en legden vervolgens het werk onmiddellijk stil. De eigenaar van het pand heeft op bevel van de Inspectie SZW een besmettingsonderzoek laten uitvoeren en alsnog een inventarisatierapport laten opstellen. De asbestsanering moet in opdracht van de gebouweigenaar eerst door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd voordat andere werkzaamheden weer voortgezet mogen worden. Bron: rijksoverheid.nl, 17 maart 2014.