Op basis van een analyse van het IAS, informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) komt NRC Next tot de conclusie dat de stelling dat in Nederland per jaar 900-1300 mensen door asbest overlijden waar is. Bron: NRC Next, 31 juli.