Onderzoek van het medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet laat zien dat wereldwijd jaarlijks 9 miljoen mensen door vervuiling van bodem, lucht en water overlijden. Blootstelling tijdens werk met giftige en kankerverwekkende stoffen zoals asbest is verantwoordelijk voor 800.000 slachtoffers. Bron: ad.nl, 20 oktober; The Lancet Commission on pollution and health, oktober 2017