Dat is een van de opmerkelijke resultaten uit de Nationale AsbestEnquete onder woningcorporaties. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter ook dat de corporaties de dagelijkse omgang met asbest wel op orde hebben. Zo heeft 68% van de woningcorporaties asbestbeleid en 67% van hen neemt asbest ook in de onderhoudsbegroting op. Bron: Search.nl, 4 oktober 2012