Het Tasmaanse Asbestcompensatie Fonds heeft in 2012 6,5 mln Australische dollar (ca. 4,3 mln euro) uitgekeerd aan 9 asbestslachtoffers. Het fonds werd in oktober 2011 opgericht om bij werkgerelateerde claims die niet door een werkgever of verzekeraar zijn gecompenseerd zo snel mogelijk te onderzoeken of compensatie vanuit het fonds mogelijk is.. In 2012 werden 22 anvragen ontvangen, 14 afgehandeld, waarvan 9 toegekend en 5 afgewezen. Bron: The Examiner Newspaper, 17 oktober 2013.