Spanjaarden die via de Uralita isolatie-fabriek aan asbest zijn blootgesteld hebben een 47% hoger risico dan gemiddeld om aan kanker te overlijden.
Dit is een conclusie op basis van dossiers van 559 patienten met een asbestziekte in dezelfde regio als de fabriek. In 62% van de gevallen betrof het (oud-)medewerkers van de fabriek. Bij mensen die nooit voor de fabriek hadden gewerkt, maar wel in de omgeving woonachtig waren werden relatief veel luchtwegaandoeningen gevonden. Bron: Efe Newswire, 14 februari 2010.