Sinds november 2022 is in Vlaanderen een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen die zijn gebouwd voor 2001. Het asbestattest toetst of een woning asbestveilig is. Uit een analyse van de eerste resultaten blijkt dat 40% van de onderzochte woningen niet asbestveilig is. Asbestmagazine.nl mei 2023