Asbestsanering in Overijssel krijgt een financiele impuls. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt over de brug met 38 miljoen euro. Met het extra geld kan in de jaren tot 2020 de verwijdering van het materiaal worden voorgezet. Asbest is in het bijzonder een obstakel in de gemeente Hof van Twente, landelijk gezien de gemeente met het grootste asbestprobleem. De asbestproblematiek gaat hier terug op het beleid van het bedrijf Eternit. De onderneming produceerde asbest en stelde platen en pulp gratis beschikbaar aan het personeel om daarmee wegen en erven te verharden. Los van deze problematiek heeft de provincie ook een een subsidieregeling ingesteld die er op gericht is asbestdaken op bedrijventerreinen te vervangen. Het streven is om voor eind 2018 80% van de asbestdaken in Overijssel vervangen te hebben door duurzame, energiezuinige daken. Bron: cobouw.nl,  25 november, asbestenbouw.com, 5 november 2014.