Tenminste 2314 Japanse asbestslachtoffers of hun families hebben geen aanvraag voor een overheidsuitkering gedaan, terwijl zij daar wel recht op hebben. Bron: The Mainichi, 5 oktober 2017