Voor 2013 heeft het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het slopen van asbestdaken en de realisatie van zonnedaken. Het geld wordt verdeeld onder de provincies. De regeling is onderdeel van een Green Deal met LTO Nederland. De uitvoering wordt per provincie geregeld. De verdeling van het budget is gebaseerd op het aantal agrarische bedrijven per provincie.
Vanaf 2024 zijn asbestdaken vanwege de gezondheidsrisico’s verboden in Nederland. Met de extra bijdrage kan de komende twee jaar acht miljoen vierkante meter aan dakoppervlak worden gesaneerd. Uit een studie van Search Ingenieursbureau onder 827 bedrijven blijkt dat op ruim de helft van de agrarische bedrijven asbest is aangetroffen, vooral in dakplaten. Gevelbekleding van asbest komt in de landbouw nauwelijks voor. Bij 35 procent van de onderzochte bedrijven zijn asbesthoudende daken aangetroffen. Bron: Boerderij, 26 februari 2013.