Tot en met 2019 is jaarlijks een subsidie van 15 miljoen euro beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond al is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Men  kan alleen in aanmerking komen als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. Bron: asbestmagazine.nl, 17 januari 2017