Byzantijnse monniken bouwden muren met chrysotiel (wit) asbest. Een artikel wijst op het risico van asbest in Byzantijnse kloostermuren op Cyprus. Bron: Kakoulli, I. e.a. (2014).