Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken per 2024, hoopt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met de subsidieregeling eigenaren te stimuleren om asbestdaken nu al te saneren. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in april 2017 in zicht is gekomen. Staatssecretaris Dijksma heeft daarom dit plafond tot 25 miljoen euro verhoogd. Het gaat niet om extra subsidie, maar om een gedeelte van het budget voor de volgende jaren dat naar voren is gehaald. De subsidie wordt toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bron: sloopgids.nl/omgevingsweb.nl, 29 april 2017