In 2008 kwamen in Japan 1063 (oud)werknemers in aanmerking voor compensatie wegens ziektes door blootstelling aan asbest in het werk.