De Inspectie SZW heeft aan een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening een boete opgelegd van 100.800 euro voor het illegaal verwijderen van asbesthoudende panelen van woonunits in Venlo. De technische dienst van de Stichting had de panelen zelf gerepareerd. Losliggende stukjes van de betreffende panelen lagen verspreid in de omgeving rondom de gebouwen en in het grasveld. De asbesthoudende panelen hadden verwijderd moeten worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Er zijn dan ook verschillende overtredingen begaan. Zo zijn de werkzaamheden niet gemeld bij de Inspectie SZW, is er geen inventarisatierapport opgesteld, zijn er geen passende adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en is het asbesthoudend afval niet op de juiste wijze verpakt en afgevoerd. Bron: Inspectie SZW, 7 januari 2014.