Werk aan de winkel

Sinds januari ben ik aan de slag bij het IAS en ISBG en inmiddels volop bezig met onze doelen: bereiken dat mensen die slachtoffer zijn geworden van asbest en het werken met stoffen maatschappelijke erkenning krijgen.


Slachtoffers van het werken met stof ervaren dat het via de civiel juridische weg heel lastig is financiële en maatschappelijke erkenning te krijgen voor hun leed. Zo sprak ik onlangs uitgebreid met twee slachtoffers die al meer dan tien jaar strijden tegen hun voormalig werkgever om hun recht te halen. Dit gaat gepaard met veel negatieve energie, hoge kosten en zelfs armoede.

Het ISBG geeft uitvoering aan de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling moet op laagdrempelige wijze leiden tot maatschappelijke erkenning van slachtoffers.  De regeling is gestart voor mensen met allergisch beroepsastma, longkanker door asbest en CSE.

Op 29 april jl. besteedde het TV programma EenVandaag aandacht aan deze TSB regeling. Ingegaan werd op het geringe aantal aanmeldingen en het grote aantal afwijzingen. Op diezelfde dag zond het Ministerie van SZW een brief aan de Tweede Kamer over de TSB-regeling. Er wordt gewerkt aan meer maatwerk en verfijning van de beoordelingssystematiek om te komen tot meer toekenningen. Ook wordt de communicatie verbeterd, om te komen tot meer aanmeldingen. Het ISBG is hier volop bij betrokken samen met het Ministerie van SZW, Lexces en de SVB. Er wordt gezamenlijk hard gewerkt om het ultiem doel te bereiken: dat de regeling zo goed mogelijk gaat doen waarvoor deze is bedoeld: op een laagdrempelige, niet bureaucratische en compassievolle wijze recht doen aan slachtoffers van het werken met gevaarlijke stoffen.

Het Instituut Asbestslachtoffers zet zich al 24 jaar in voor mensen die ziek zijn geworden door asbest. Jaarlijks melden zich rond de 600 mensen met mesothelioom en asbestose. Maatschappelijke erkenning voor deze slachtoffers is van groot belang, maar geen vanzelfsprekendheid. Doordat de blootstelling steeds langer geleden heeft plaatsgevonden, wordt het steeds lastiger dienstverband &  blootstelling aan te tonen. Om te komen tot snellere procedures en meer succesvolle bemiddelingen tussen slachtoffer en voormalig werkgever of verzekeraar, hebben we met alle betrokkenen een verbeterplan opgesteld dat we het komende halfjaar / jaar gaan uitvoeren.

Kortom: werk aan de winkel!

Emiel Rolink
Directeur IAS en ISBG
e.rolink@ias.nl
Juli 2024