Vijftigste IAS-nieuwsbrief

Mag de inspectie SZW ernstige asbestovertredingen openbaar maken? Is het transport van drinkwater door asbestleidingen een gevaar voor de volksgezondheid?
Hoeveel bedragen de kosten van elk nieuw asbestslachtoffer in termen van productieverlies en ziektekosten? Dit zijn drie vragen die allemaal gaan over asbest. Daarnaast hebben ze nog één aspect met elkaar gemeen: het antwoord op de vraag is te vinden in de voorliggende IAS-nieuwsbrief.

Dit is alweer de vijftigste IAS-nieuwsbrief. Dit is een felicitatie waard, met name aan het adres van redacteur Simone Aarendonk die al die keren de nieuwsbrief heeft verzorgd. Het is ook prettig voor de abonnees die elk kwartaal een update krijgen over wat er gebeurt in de brede wereld rond asbest.

De nieuwsbrief besteedt aandacht aan gebeurtenissen op medisch, epidemiologisch, juridisch en politiek terrein. Commentaar wordt gegeven op de laatste uitspraak van de Hoge Raad. Melding wordt gedaan van ervaringen met experimentele medicijnen. Gewezen wordt op de gevaren bij het klussen aan het eigen huis in Australië of er is aandacht voor een makelaar in Wassenaar die bij huizenverkoop doorverwijst naar illegale saneerders.

De wereld van asbest is rijk geschakeerd, maar altijd heftig. Er zijn schandalen en slachtoffers, hoop en vrees. Vroeger werd er heel veel geld verdiend aan asbest omdat het zo’n geweldig product was. Tegenwoordig verdient men geld met asbest omdat het zo’n gevaarlijk materiaal is: de saneerder, de advocaat, de arts of de voorlichter.

De vijftigste nieuwsbrief is niet de enige mijlpaal die deze dagen wordt bereikt. Afgelopen week was er het tiende ‘asbestfeitencongres’. Twee weken geleden organiseerde de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland AVN zijn vierde lustrum. Samen met het feit dat vorig jaar een record aantal mensen zich bij het IAS had gemeld voor een schadevergoeding zijn dit tekenen dat asbest een zeer actueel onderwerp blijft. De wereld van de mensen die beroepsmatig of als slachtoffer/nabestaande te maken hebben met asbest is in beweging. Het doel van de IAS-nieuwsbrief is om alle betrokkenen van achtgrondinformatie te voorzien.

Valt er nog iets te verbeteren aan de nieuwsbrief? Afgelopen zomer is de nieuwsbrief uitgebreid besproken op het personeelsoverleg van het instituut. De IAS-nieuwsbrief bevat veel informatie, zo werd geconstateerd, maar die was grotendeels eerder al op de IAS-website te vinden. Voor mensen die niet wekelijks de IAS-website bezoeken is het echter wel een nuttige update van het belangrijkste nieuws. De vormgeving mag meer eigentijds worden ingericht. Op moderne wijze kan de lezer worden uitgenodigd kennis van het nieuws te nemen. Gaandeweg zal de nieuwsbrief een nieuw jasje krijgen.

Het is ook goed om uw mening als lezer te horen. Mogelijk heeft u wel een ander oordeel over de nieuwsbrief of heeft u specifieke wensen over de inhoud. Graag vernemen we die van u via een mail aan onderstaand adres of aan de redactie. Op deze manier kan de nieuwsbrief ook de komende vijftig edities een zinnige rol vervullen.

Jan Warning

Directeur Instituut Asbestslachtoffers
j.warning@ias.nl
September 2017