Blootstelling asbest vastleggen in register

Wat is de meest voorkomende vorm van blootstelling aan asbest? Is dat antwoord a) via asbest in remblokken en koppelingsplaten van auto’s, antwoord b) via koordpakkingen in verwarmingstoestellen, of antwoord c) via brandwerende platen in plafonds?

Asbest is geen fijn gespreksonderwerp voor zomerfeestjes. De kans bestaat dat iemand van de gesprekspartners stil valt, getroffen door een herinnering aan een dierbare… Maar wanneer het gezelschap bestaat uit asbestprofessionals is het anders. Dan kan iemand de behoefte voelen om met een luchtige quizvraag de asbestkennis bij collega’s te testen.

De bovenstaande quizvraag vindt zijn oorsprong in het Asbestregister. Dit is een voorziening waarmee mensen die in contact met asbest zijn geweest hun persoonlijke blootstellingsdossier kunnen opbouwen. Het is van groot belang om de omstandigheden van elke asbestblootstelling goed in kaart te brengen. Mocht zich onverhoopt later een asbestziekte openbaren, dan zijn de relevante gegevens opgeslagen.

Het Asbestregister is een website. Iedereen die is blootgesteld kan dit hier registreren. Het is mogelijk om documenten en foto’s toe te voegen. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) levert de voorziening van het Asbestregister en zorgt dat deze gegevens worden bewaard. Het IAS geeft geen advies naar aanleiding van een registratie.

In 2018 is het Asbestregister gelanceerd. Dit voorjaar is voor het eerst een rapportage beschikbaar gekomen. Deze rapportage bevat algemene gegevens, die niet tot individuele dossiers zijn te herleiden.

Het blijkt dat het Asbestregister inmiddels ruim 1.100 registraties telt. Vorig jaar zijn er honderd registraties bij gekomen. Het gaat bij meer dan de helft van de registraties om een blootstelling die plaatsvond na 2010. In de beginjaren van het asbestregister werden er nauwelijks documenten of foto’s geüpload, maar de laatste jaren zien we een stijgende tendens. Nu wordt bij een derde van de registraties een document of foto toegevoegd. In de helft van de registraties wordt de postcode vermeld van de plek van de blootstelling. De overgrote meerderheid van de registraties (94%) betreft een blootstelling op het werk. In de meeste gevallen (88%) waren er op het betreffende  moment geen instructies aanwezig over hoe te handelen bij een blootstelling aan asbest.

Het primaire doel van het Asbestregister is dat mocht iemand jaren na een asbestblootstelling een asbestziekte krijgen, het bewijs van blootstelling is vastgelegd en alle relevante vragen zijn gesteld. Maar daarnaast geeft het register ook een beeld van hedendaagse blootstellingen aan asbest.

Zo krijgt men met de rapportage een beeld van de enorme diversiteit aan blootstellingen. Het register biedt maar liefst 24 soorten producten en materialen aan, maar toch is het meest aangekruiste antwoord de categorie ‘anders’. Het product ‘asbesthoudende koordpakkingen in verwarmingstoestellen’ wordt het meest genoemd (8,3%). De asbestprofessional die bij de quizvraag aan het begin van dit editorial antwoord b) gaf, heeft dus het juiste antwoord gegeven.

Jan Warning
Directeur IAS
j.warning@ias.nl

Juni 2022