Oproep aan mesothelioompatiënten voor deelname aan een interview

Per jaar maken zo’n 550 mensen met mesothelioom gebruik van de dienstverlening van het IAS om een financiële tegemoetkoming aan te vragen en een eventuele schadevergoeding van hun ex-werkgever. Mensen die de diagnose mesothelioom krijgen maken een buitengewoon heftige periode door. Zij moeten leren omgaan met hun ziekte en de beperkingen die dit met zich meebrengt. Wij willen graag inzicht krijgen in de manier waarop mensen met mesothelioom en hun naasten het aanvragen van een financiële vergoeding voor hun ziekte ervaren, zowel in de laatste levensfase als na het overlijden. Op deze manier kan de regeling worden geoptimaliseerd om dit voor toekomstige aanvragers meer passend te maken.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) doet in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek onderzoek naar de ervaringen met en de impact van deze tegemoetkomingsregeling. Heeft u mesothelioom, heeft uw naaste deze ziekte, of is uw naaste het afgelopen jaar overleden aan deze ziekte? Dan kunt u ons helpen door uw ervaringen te delen tijdens een persoonlijk interview. 

De interviews kunnen bij u thuis plaatsvinden, of op een andere gewenste plaats, in de periode juni t/m september. Het interview duurt ongeveer een uur. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, neemt u dan contact op met onderzoeker Suzanne Siemelink, MSc, via s.siemelink@iknl.nl of 06-3952059.

Suzanne Siemelink, onderzoeker Integraal Kankercentrum Nederland
s.siemelink@iknl.nl
06-3952059
April 2024