Ook asbestoseslachtoffers krijgen financiele tegemoetkoming

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor immateriële schade krijgen van de overheid van ruim 19.000 euro. Ook een schadevergoeding tot ruim 55.000 euro behoort tot de mogelijkheden. Tot nu toe hadden alleen mensen met mesothelioom (asbestkanker)recht op een financiële tegemoetkoming. Die regeling wordt nu dus uitgebreid.

Asbestose
Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden, maar het inademen van asbestvezels in het verleden maakt mensen nu nog ziek. Asbestose werd al lang geleden als eerste beroepsziekte ten gevolge van asbestblootstelling ontdekt. Het is een stoflongziekte die veroorzaakt wordt doordat mensen asbestdeeltjes in de longen hebben gekregen. De ziekte is chronisch en heeft een aanlooptijd van ten minste15 jaar. Asbestose heeft vooral werknemers of zelfstandigen getroffen die in het verleden, met name in de jaren 60 en 70, intensief en langdurig onbeschermd met asbest werkten.

Akkoord sociale partners over schadevergoeding voor asbestoseslachtoffers
Eind vorig jaar bereikten sociale partners overeenstemming over uitbreiding van het Convenant van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met asbestoseslachtoffers. De convenantpartijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de immateriële schadevergoeding voor deze groep slachtoffers. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim 55.000 euro per slachtoffer.

Hoogte tegemoetkoming
De tegemoetkoming in de geleden immateriële schade bedraagt 19.201 euro. Toekenning vindt plaats op basis van een uitbreiding van de bestaande Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) en de Regeling Tegemoetkoming Niet-loondienst gerelateerde Slachtoffers (TNS). Waar mogelijk zal de verstrekte tegemoetkoming worden verhaald op aansprakelijk te stellen partijen. De tegemoetkoming moet worden gezien als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van de slachtoffers en is geen vervanging voor schadevergoeding door de partij die de ziekte heeft veroorzaakt.

Voorwaarden
Personen die in aanmerking willen komen voor de financiële tegemoetkoming moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Het IAS voert dit onderzoek uit. Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal hiervoor de medische beoordeling doen. Mensen die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld, moeten bovendien aantonen minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland te hebben gewoond in de periode van asbestbesmetting. Een immateriële schadevergoeding of tegemoetkoming van derden wordt in mindering gebracht van de tegemoetkoming. Per 29 maart as. zal alle informatie via de IAS-website beschikbaar zijn.

Aanmelding
Slachtoffers moeten zich zelf aanmelden bij het IAS, dat vervolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) adviseert. De SVB beslist op de aanvragen voor de TAS- of TNS-regeling en betaalt de uitkering uit.

Instituut Asbestslachtoffers, maart 2014