Nieuw: IAS-Monitor 1989-2006

Hoe gaat het met de ontwikkeling van het aantal asbestslachtoffers. Neemt het aantal toe? Waar komt de ziekte het meest voor? Hoe zit het met de leeftijdsverdeling? Sinds deze maand kunt u via de website van het IAS op de hoogte blijven van de belangrijkste epidemiologische ontwikkelingen op dit gebied. Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft op basis van cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) speciaal voor het IAS een aantal relevante cijfers over de ontwikkeling van de ziekte sinds 1989 op een rijtje gezet. Deze zijn op een speciale pagina onder de titel IAS-Monitor op de IAS-website geplaatst. Zodra nieuwe cijfers bekend zijn, wordt deze pagina geactualiseerd. De IAS-Monitor laat onder andere zien dat het aantal asbestslachtoffers en de gemiddelde leeftijd toenemen. Hierna volgt een korte toelichting op de figuren die afgebeeld worden.

Het aantal asbestslachtoffers neemt toe
Tussen 1989 en 2006 is het aantal mannen en vrouwen dat jaarlijks de ziekte mesothelioom kreeg is toegenomen van 258 in 1989 naar 446 voor mannen in 2006 en van 46 in 1989 naar 82 voor vrouwen in 2006.
De gemiddelde leeftijd neemt toe
De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose mesothelioom gesteld wordt is bij de mannen sinds 1989 gestegen. De vrouwen laten voor alle leeftijdsgroepen een stijging zien, hoewel deze stijging in de jongste groepen licht is.


Vooral uit de Randstad

Veel patiënten komen uit de Randstad (Zuid Holland en Noord Holland). Andere provincies waar de ziekte tussen 1989 en 2006 relatief veel voorkwam zijn: Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zeeland. De figuur hieronder toont de aantallen van Zuid Holland, de provincie met het hoogste aantal mesothelioompatiënten. Zo is te zien dat in 2006 125 patiënten uit Zuid Holland kwamem, bijna 24% van het totaal aantal patiënten in dat jaar.

Overleving
De tijd die mesothelioompatiënten nog hebben nadat de diagnose is gesteld is o.a. afhankelijk van de grootte van de tumor, de conditie van de patiënt en de reactie op behandeling. Jongere patiënten leven gemiddeld langer dan oudere patiënten na diagnose. Bij de diagnose longvlies mesothelioom is de overleving in het algemeen langer dan bij de diagnose buikvlies mesothelioom. De figuur hieronder laat zien dat ca. 26 procent van de longvlies-mesothelioompatiënten binnen drie maanden overlijdt, terwijl bijna 13 procent na diagnose nog 25 maanden of langer leeft.

Nederland op 2de plaats wereldwijd
Bij een Europese en wereldwijde vergelijking van mesothelioomsterfgevallen valt op dat Nederland op de tweede plaats staat na Groot Brittannië. Lage aantallen worden in Europa gezien in Polen en Litouwen en buiten Europa in Brazilië en Ecuador volgens een studie van Nishikawa et al. uit 2008. Een voorbehoud dat hierbij gemaakt moet worden is dat de registratie-methodes van de landen die vergeleken worden, verschillen en niet altijd even betrouwbaar zijn.