IAS Jaarverslag 2014: Asbestslachtoffers verdienen onze steun

Asbestslachtoffers verdienen onze steun. Ziek worden van je werk is verschrikkelijk en onrechtvaardig’. Dat  zegt onze vice-premier Lodewijk Asscher in het jaarverslag van het Instituut Asbestslachtoffers  (IAS) over 2014.  En zo is het ook, zeker voor de slachtoffers waarvoor het IAS in 1999 is opgericht. 15 jaar later is de stroom aanvagen helaas nog niet afgenomen. Er was in 2014 zelfs sprake van een kleine stijging. Meer dan 700 asbestslachtoffers meldden zich in 2014 voor bemiddeling aan bij het IAS.

Naast een interview met onze vice-premier omvat het jaarverslag 2014 nog veel meer,  o.a. over asbestose en de vele asbestincidenten die volop in het nieuws waren. Dit alles ‘gelardeerd’ met de nieuwste gegevens uit de IAS Monitor.

Asbestose
Op 1 april 2014 gingen de deuren van het IAS open voor mensen met de ziekte asbestose. Mensen die in aanmerking willen komen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. In 2014 meldden zich 157 slachtoffers wegens asbestose.

Asbest voortdurend in het nieuws
In 2014 was asbest voortdurend in het nieuws. Met name de afsluiting van een groot deel van de binnenstad van Roermond nadat bij  een grote brand asbestdeeltjes waren verspreid in de leefomgeving maakte grote indruk. Epidemioloog Prof. Dick Heederik laat in het jaarveslag weten de aandacht voor dit soort incidenten buitensporig te vinden. De veronderstelde gevaren voor bewoners en omwonenden zijn na zo’n eenmalige blootstelling, naar zijn mening zeer gering. Aan de andere kant betreurt hij dat niemand zich druk maakt om werknemers in de bouw die nog steeds met hoge snelheid in asbest frezen en boren en die met veel hogere doses vezels te maken hebben. Asbestinspecteur Victor Kin wijst op de onwetendheid bij velen  over de gevaren van asbest.  Een van de werknemers die in het verleden jarenlang onwetend  met asbest in aanraking kwam was Frans Neijndorff. Nu heeft hij mesothelioom.

IAS Monitor Mesothelioom
Mensen met mesothelioom zijn vooral mannen die in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw in de bouw/installatiebranche, scheepsbouw en metaal- en elektrotechnische industrie werkten en daar aan asbest zijn blootgesteld. Daarbij ging het vaak om isolerende, hittebestendige toepassingen van asbest. Deze gegevens komen uit de in 2014 weer geactualiseerde IAS Monitor. De IAS Monitor laat op de IAS-website (www.ias.nl) zien wie de slachtoffers met mesothelioom zijn. Hieruit blijkt o.a. dat jaarlijks meer dan 500 mensen mesothelioom krijgen en dat dit aantal sinds 1990 bijna is verdubbeld (1990: 270, 2012: 522).

Instituut Asbestslachtoffers, mei 2015

Download IAS jaarverslag 2014