Geen geduld voor asbestslachtoffers

‘Komt tijd komt raad’. ‘Papier is geduldig’. Onze taal kent tal van uitdrukkingen om ergens ‘de tijd voor te nemen’, en niet overhaast te werk te gaan. Inderdaad, in deze jachtige tijd is het goed om een zekere rust te betrachten en niet de stopwatch het tempo te laten bepalen. Immers, morgen is er weer een dag.
Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Er zijn mensen voor wie het allerminst vanzelfsprekend is dat er morgen nog een dag komt. Tot deze groep behoren de asbestslachtoffers. Door een terminale ziekte beschikken zij over een beperkte tijdshorizon.

Van de asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom overlijdt tweederde binnen een jaar na de diagnose. Het is voor mensen die de ziekte niet hebben, moeilijk om zich voor te stellen wat een beperkte tijd doet met iemands gemoed.

Asbestslachtoffers zijn niet van de generatie die een bucketlist opstelt. Misschien gaat het deze groep ook wel minder om bepaalde dingen gedaan te hebben, dan om zaken in een bepaalde staat achter te laten. Weten dat het gezin zonder financiële zorgen achter blijft. Erkenning krijgen voor leed dat is aangedaan.

Om deze reden werkt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met een strakke tijdsplanning. Het instituut is opgericht om te zorgen dat asbestslachtoffers snel duidelijkheid krijgen over financiële genoegdoening. Deze problematiek wordt ook wel de juridische lijdensweg genoemd. Het streven is dat asbestslachtoffers bij leven erkenning krijgen. In de werkwijze dient het IAS verschillende stappen te nemen. Voor elk onderdeel gelden streefcijfers: binnen twee werkdagen na aanmelding moet er contact zijn opgenomen met het slachtoffer; het advies over de tegemoetkoming van de overheid dient binnen veertig werkdagen te zijn gegeven; etc.

Het resultaat van deze inspanningen is heel behoorlijk. In 2018 zijn 88% van alle tegemoetkomingen door de overheid aan asbestslachtoffers bij leven verstrekt. De totale doorlooptijd van de dossiers waarin werd bemiddeld met een werkgever, is vorig jaar verder gedaald tot 173 kalenderdagen. Deze cijfers kunnen niet alleen op conto van het IAS worden geschreven. In 1998 hebben werkgevers, verzekeraars, vakbonden, patiëntenorganisaties en de overheid een convenant afgesloten, waarin ze zich sterk maken voor een verkorting van de juridische lijdensweg voor asbestslachtoffers. De snelle afhandeling van de schade voor asbestslachtoffers is dus mede te danken aan de snelheid die alle convenantpartijen in acht nemen.

Opmerkelijk is dat deze snelheid wordt gerealiseerd in de branche van de letselschade. Deze staat bekend om de jarenlange juridische procedures. In zaken over letselschade gaat het vaak om grote bedragen. De bewijsvoering is ingewikkeld. Kortom, er is alle reden om zeer zorgvuldig te werk te gaan.

Dat zorgvuldigheid samen kan gaan met snelheid, bewijst de huidige praktijk van de bemiddelingen voor asbestslachtoffers. Voor asbestslachtoffers is geduld geen optie. Laten we daarom met vereende kracht ervoor zorgen dat de dossierbehandeling van asbestslachtoffers nog verder wordt versneld.

Jan Warning
Directeur Instituut Asbestslachtoffers
j.warning@ias.nl

Juli 2019