Asbestslachtoffers wegbereiders erkenning andere beroepsziekten

Het einde van het jaar staat weer voor de deur. Het is een moment dat vaak gepaard gaat met gemengde gevoelens. Afscheid nemen van het vertrouwde en vol verwachting op zoek naar het nieuwe. Dit jaar hebben de gemengde gevoelens betrekking op de IAS-Nieuwsbrief.

Vanaf 1 januari a.s. hebben meer werkenden met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen recht op een tegemoetkoming van de overheid. Naast maligne mesothelioom en asbestose geldt dit recht dan ook voor werkenden met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE. Voor deze drie beroepsziekten kan men zich aanmelden bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG), dat nauw samenwerkt met het IAS. Medewerkers van het IAS zetten zich dan ook in voor aanvragers bij het ISBG. Vandaar dat de IAS-Nieuwsbrief vanaf volgend jaar de IAS-ISBG Nieuwsbrief heet.

In de nieuwe IAS-ISBG-Nieuwsbrief zal het werkterrein verbreed worden tot beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Het zal gaan over blootstelling en preventie, maar ook over de juridische lijdensweg van slachtoffers. Slachtoffers, familieleden, professionals en andere geïnteresseerden kunnen kennisnemen van de berichtgeving. De deskundige gevaarlijke stoffen van het ISBG treedt toe tot de redactie.

Dit is het laatste nummer van de IAS-Nieuwsbrief. Het geeft alvast een voorproefje van de verbreding van het werkgebied, met het interview met Simone Artz. Zij is hoofd van de nieuwe interne unit van dossierbehandelaars en staat klaar met haar team om per 1 januari aanvragen te behandelen.

De verbreding van het werkgebied is goed nieuws voor iedereen die slachtoffers met een beroepsziekte een warm hart toedraagt. Maar er is toch enige nostalgie over het verdwijnen van een periodiek die enkel was gericht op asbest en de risico’s voor de gezondheid.

De eerste IAS-Nieuwsbrief verscheen in 2005. De oude editorials kunnen nog steeds worden ingezien op de IAS-website. In de eerste jaargang verschenen editorials over de milieublootstelling aan asbest in het Hof van Twente en over het gebruik van het geneesmiddel Alimta. De feitelijke informatie is wat verouderd, maar over deze onderwerpen zouden nog steeds bijdragen kunnen verschijnen in de IAS-nieuwsbrief. Al met al was de IAS-Nieuwsbrief gedurende achttien jaar een betrouwbare gids voor alle informatie rond asbest en asbestblootstelling.

Naast nostalgie is er ook ruimte voor trots. De nieuwe periodiek is het resultaat van de verbreding van een bestaande formule naar een groter publiek. Eigenlijk geldt dat ook voor de nieuwe regeling die geldt voor patiënten met longkanker door asbest, allergische beroepsastma en CSE. Dit is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB), deze verscheen op 29 november in de Staatscourant. Er zijn veel overeenkomsten met de bestaande TAS- en TNS-regelingen voor asbestslachtoffers. In feite plaveiden de asbestslachtoffers de weg voor een volgende generatie van werkenden met een beroepsziekte.

Het is niet vreemd dat juist asbestslachtoffers deze rol op zich hebben genomen. De belangrijkste reden is dat maligne mesothelioom maar één veroorzaker kent: blootstelling aan asbest. Een slachtoffer met maligne mesothelioom hoeft dus niet eerst te bewijzen of hij of zij is blootgesteld geweest aan een gevaarlijke stof. Andere redenen die bijdroegen aan deze voortrekkersrol zijn de grote aantallen slachtoffers bij wie nog steeds elk jaar opnieuw de diagnose wordt gesteld, alsmede de fatale gevolgen van deze ziekte. Met deze voortrekkersrol ging dus ook enorm veel leed gepaard.

Verdriet over dit leed, trots en nostalgie. Zo geeft de overgang van de IAS-Nieuwsbrief naar de IAS-ISBG-Nieuwsbrief aanleiding voor tal van gemengde gevoelens…

Ik wens de lezers van de IAS-Nieuwsbrief een goede jaarwisseling en hoop u allen terug te zien bij de IAS-ISBG Nieuwsbrief.

Jan Warning
Directeur IAS en ISBG
j.warning@ias.nl

December 2022